Tasarým Koruma Süresi
Geri

Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescile baðlanan endüstriyel tasarýmlarýn koruma süresi baþvuru tarihinden itibaren 5 yýldýr.Bu süre endüstriyel tasarým tescil belgesinin 5'er yýllýk dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yýla kadar uzatýlabilir.