Tasarým Nedir ?
Geri

"Tasarým, bir ürünün tümü, veya bir parçasý veya üzerindeki süslemenin, çizgi, þekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyularý ile algýlanan çeþitli unsur veya özelliklerinin oluþturduðu bütünü ifade eder."