Tasarım Üzerindeki İşlemler
Geri

Tasarım Adres,Nevi ve Unvan Değişikliği: Endüstriyel tasarım sahipleri adres ve ünvanlarındaki değişiklikleri Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

Devir: Tasarım devri; tasarım sahibinin tescilli tasarım haklarının üçüncü şahıslara devredilmesidir. Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, tasarımın devri yazılı olarak devir sözleşmesi ile yapılır. Tasarımın devrinin Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

Lisans: Tescilli bir endüstriyel tasarımın kullanım hakkı (lisans) lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir. Endüstriyel tasarım üzerindeki lisansın Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.