Patent/F.Model Nedir ?
Geri

Patent:

  • Türkiye'de ve dünyada yeni olan, 
  • Sanayiye uygulanabilen ve 
  • Tekniðin bilinen durumunun aþýlmasý kriterlerine uygun olan buluþlarýn, sahiplerine belirli bir süre (20 yýl), bu buluþ konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkýnýn tanýnmasýdýr.

F.Model:

  • Türkiye'de ve dünyada yeni olan,
  • Sanayiye uygulanabilen ( tekniðin bilinen durumunu aþma kriterinin aranmadýðý ) buluþlara 10 yýl süre ile üretim, pazarlama hakkýnýn verilmesidir.