Marka Üzerindeki İşlemler
Geri

Marka Yenileme:

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

Marka Adres,Nevi ve Unvan Değişikliği: 

Marka sahipleri adres ve ünvanlarındaki değişiklikleri Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.

Marka Devir:

Markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için işletmeden ayrı olarak üçüncü şahıslara devredilmesidir. Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, markanın devri yazılı olarak yapılan devir sözleşmesi ile yapılır. Marka devrinin Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.

Lisans:

Tescilli bir markanın kullanım hakkı (lisans) tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir. Marka üzerindeki lisansın Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.