Patent Taklit Davaları
Geri

PATENT HAKKINA TECAVÜZDEN DOĞAN HUKUK DAVA VE TALEPLERİ

Tescilli bir patente tecavüz halinde, patentin sahibi patenti korumak için aşağıda bahsedilen haklara sahiptir;

 

1- Durdurma davası: Bu talep, devam etmekte olan bir tecavüzü sona erdirmek amacıyla ileri sürülür. Bu davalar için davalının kusurlu olması şart olmadığı gibi bu davayı lisans alan da açabilir.

 

2- Tecavüzün giderilmesi davası: Bu dava ile amaçlanan tecavüzün sona erdirilmesi ya da önlenmesi değil, tecavüz sonucunda ortaya çıkan sonuçların ortadan kaldırılmasıdır.

 

3- Tazminat davaları:

a. Maddi tazminat davası: Tecavüz fiilinden doğan maddi zararların giderilmesi ve yoksun kalınan kazancın tazmin edilebilmesi için açılan bir davadır.

b. Manevi tazminat davası: Tecavüz dolayısıyla, patent sahibinin ticari-kişisel varlığında meydana gelen olumsuz sonuçların giderilmesi amaçlanmaktadır.

c. İtibari tazminat davası: Patentten doğan haklara tecavüz eden tarafından, patent konusu buluşun kötü şekilde üretimi veya uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda, patent konusu buluşun itibarı zarara uğrarsa, patent sahibi, bu nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir.

 

4- İhtiyati tedbir talep etme: Patent sahibi patentten doğan haklarına tecavüz edildiği durumlarda ihtiyati tedbir talebinde bulunabilir. İhtiyati tedbir talebi dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra yapılabilir. İhtiyati tedbir talebi, davadan ayrı olarak incelenir.

 

5- Ceza davası: Patent sahibinin, Patent KHK çerçevesinde yer alan cezaya konu eylemler meydana geldiği zaman, bu eylemleri yapanlar hakkında ceza davası açma hakkı vardır.